Информация за Несебър и региона

Nessebar

 

Крайбрежието от Слънчев бряг до Ахелой вече е защитена зона

Със заповедта са забранени промяната на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране

 

Защитени зони

 

 

Крайбрежието от курорта Слънчев бряг до Ахелой включително и поречието на река Янтра вече са защитени територии. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде заповеди за обявяването на зони BG0000574 "Ахелой-Равда-Несебър" и BG0000610 "Река Янтра", които.вече са обнародвани в Държавен вестник и са влезли в сила, съобщава пресцентърът на министерството.

Предмет на опазването в защитената зона "Ахелой-Равда-Несебър" са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.

Със заповедта са забранени промяната на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.

Защитената територия включва бреговата ивица и част от акваторията, части от урбанизираната територия на Несебър и течението на река Ахелой от с. Александрово. Именно в зона
"Ахелой-Равда-Несебър" се разрази т.нар. скандал "Дюнигейт" със строителството върху дюнни местообитания, което през март Върховния административен съд окончателно обяви за незаконно.

В защитената зона "Река Янтра" се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Забранено е разораването и залесяването на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.

Източник: Дневник


 

   Промоции

 

Nessebar.org

eu

Контакти:

+420 723 490 472

+420 721 233 247

E-mail: nessebar@centrum.cz

 

  Сайтът е проектиран и се поддържа от фирма Cavalis Partner s.r.o Чехия. Собственик: Стефан Николов.  При използване на информация позоваването е задължително

  © 2016 Всички права запазени